Παρέμβαση ΣΕΓΜ για το νέο σ/ν του ΥΠΥΜΕΔΙ

Νέα επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων απέστειλε ο ΣΕΓΜ, με σημαντικές επισημάνσεις επί του σ/ν  «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» που δημοσιοποιήθηκε προς διαβούλευση.

Μεταξύ άλλων, ο ΣΕΓΜ ζητά την επαναπροσέγγιση και την πλήρη τροποποίηση του άρθρου 9 του σ/ν για τα Μητρώα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, με το οποίο δημιουργείται ανεξάρτητο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Συμβούλων και θεσπίζεται ασυμβίβαστη ιδιότητα μεταξύ μελετητή και τεχνικού συμβούλου, πέραν κάθε λογικής και σε αντίθεση αφενός με την παγκόσμια πρακτική, αφετέρου με τις διατάξεις του πρόσφατου Ν. 4412/16 για τις δημόσιες συμβάσεις (βλ. παρ. 6 του άρθρου 188 περί υποχρεωτικής συμμετοχής στην εκτέλεση του έργου ως Τεχνικοί Σύμβουλοι – Μελετητές)!!!