Παρέμβαση ΣΕΓΜ για το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε στον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Δ. Ράικο, στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη και στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Χ. Σπίρτζη, τις βασικές παρατηρήσεις και επισημάνσεις του επί του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις που δημοσιοποίησε και έθεσε σε διαβούλευση η ΕΑΑΔΗΣΥ.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις σχετικές επιστολές, το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για να αποκτήσει ουσιαστική αξία, να επιφέρει απτά αποτελέσματα και να εξυπηρετήσει τους γενικούς στόχους του, πρέπει να συνοδευτεί από Ειδικά Σχέδια ανά βασικό τομέα των δημοσίων συμβάσεων, στα οποία θα εξειδικευτούν η πολιτική προσέγγιση, το όραμα, οι επιμέρους στόχοι για τον τομέα, καθώς και τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την επίτευξη αυτών.

Δείτε το συνολικό κείμενο της παρέμβασης εδώ.