Παρέμβαση ΣΕΓΜ για το σχέδιο πρότυπης προκήρυξης για τα έργα μελέτη – κατασκευή

Επιστολή/παρέμβαση απέστειλε ο ΣΕΓΜ στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης των υπό έκδοση πρότυπων τευχών διακήρυξης συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016 (σύστημα μελέτη – κατασκευή).

Στην επιστολή του ο ΣΕΓΜ, μεταξύ άλλων, τονίζει την αναγκαιότητα προσθήκης όρων διασφάλισης των μελετητικών εταιρειών και, συνακολούθως, της ποιότητας των μελετών.

Δείτε την παρέμβαση του ΣΕΓΜ εδώ.