Παρέμβαση ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Παρέμβαση για το σχέδιο νόμου «Διατάξεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» πραγματοποίησαν ο ΣΕΓΜ, ο ΣΑΤΕ και ο ΣΤΕΑΤ, με κοινή επιστολή τους προς τους Υπουργούς Οικονομίας & Ανάπτυξης και Εξωτερικών, επισημαίνοντας ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό χρηματοδοτικό φορέα ανάπτυξης της οικονομίας και ενίσχυσης της εξωστρέφειας εφόσον όμως:

  • περιλάβει στους σκοπούς της τη συμμετοχή σε προγράμματα Εξωτερικής Βοήθειας, Διεθνών Οργανισμών και Εθνικά,
  • προσαρμοσθεί στις προϋποθέσεις που θέτει η Επιτροπή της Ε.Ε. για να πιστοποιεί Οργανισμούς ως επιλέξιμους φορείς υποδοχής χρηματοδοτήσεων,
  • αποτυπωθεί στην φιλοσοφία της αιτιολογικής έκθεσης η ανάγκη προώθησης του ιδιωτικού τομέα ως μοχλού ανάπτυξης της χώρας,
  • συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων σημαντικοί παράγοντες του ιδιωτικού τομέα,
  • υλοποιήσει βέλτιστες πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί από άλλους αντίστοιχους χρηματοδοτικούς φορείς (π.χ. KFW, AFD).

Δείτε την επιστολή των τριών φορέων ΕΔΩ.