Παρέμβαση ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ για νέες τροποποιήσεις του Ν.4412/16

Παρέμβαση για επικείμενες τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 πραγματοποίησαν ο ΣΕΓΜ, ο ΣΑΤΕ και ο ΣΤΕΑΤ, με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, επισημαίνοντας ότι κατόπιν της γνώσης που έχουν λάβει για σειρά νέων τροποποιήσεων του Ν.4412/16 με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του μελετητικού και κατασκευαστικού κλάδου, ζητείται άμεσα συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου.
Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης, που έχουν υπογράψει οι τρεις φορείς, εργάζονται και έχουν ήδη προετοιμάσει τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ.) με σκοπό την άμβλυνση και επίλυση σημαντικών υφιστάμενων προβλημάτων στις διαδικασίες ανάθεσης (περιοριστικές και καταχρηστικές απαιτήσεις, ανεξέλεγκτες εκπτώσεις κ.λπ.) εκτέλεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων που εξακολουθούν να παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια (θέματα διαφάνειας, ισότιμου και υγιούς ανταγωνισμού), καθώς και της νομοθεσίας ωρίμανσης και αδειοδότησης των έργων.

Δείτε την επιστολή των τριών φορέων εδώ.