Παρέμβαση ΣΕΓΜ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την κράτηση υπέρ ΕΜΠ

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή για την άμεση διόρθωση εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με τα απαιτούμενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης.

Το εν λόγω έγγραφο εστάλη από το ΥΠΕΝ στις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Επικράτειας (για την ενημέρωση των Υπηρεσιών Δόμησης χωρικής τους αρμοδιότητας) και αναφέρει εσφαλμένως ότι υπάρχει υποχρέωση καταβολής κρατήσεων υπέρ ΕΜΠ, οι οποίες όμως έχουν καταργηθεί.

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ για το θέμα, ακόμα και σήμερα πολλές Υπηρεσίες «απαιτούν» την καταβολή κρατήσεων υπέρ του μη υπάρχοντος πλέον ΤΣΜΕΔΕ (!) και υπέρ ΕΜΠ (κυρίως για συμβάσεις που συνήφθησαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4393/16, αλλά και για μεταγενέστερες), με αποτέλεσμα οι μελετητικές επιχειρήσεις να «αναγκάζονται» να καταβάλουν τις κρατήσεις αυτές, καταχρηστικώς και άνευ νομικού ερείσματος. Δυστυχώς, το γεγονός αυτό καταδεικνύει, αν μη τι άλλο, την πλήρη αδιαφορία και την αναλγησία της δημόσιας διοίκησης για τον ιδιωτικό τομέα και, ιδίως, για τον μελετητικό και τεχνικό, εν γένει, κλάδο, ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο της οικονομίας.