Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για προβλήματα στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ καθώς το Ταμείο δεν εκδίδει εγγυητικές επιστολές εφόσον το ύψος τους είναι σημαντικό και απαιτείται να ληφθεί έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, λόγω της ανυπαρξίας Οργάνου Διοίκησης του Ταμείου.

Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα μέλη του Συνδέσμου, τα οποία συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με δεδομένη την έκδοση των εγγυητικών αυτών από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Δ. Στρατούλη, και στον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ αιτούμενο την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών για την άμεση επίλυση του προβλήματος καθώς και την τροποποίηση της παρ. Β.1.β του άρθρου 29 του Ν. 3655/08, έτσι ώστε στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων να υπάρχει και εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ.

Δείτε την επιστολή εδώ.