Παρέμβαση του ΣΕΓΜ στη Βουλή για τα σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις

Ο ΣΕΓΜ πραγματοποίησε παρέμβαση για τα κατατεθέντα στη Βουλή σχέδια νόμου «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας συζήτησης των σχεδίων νόμων, ο ΣΕΓΜ κατέθεσε τα βασικά σχόλια και παρατηρήσεις του, αφενός με κατάθεση σχετικού υπομνήματος, αφετέρου με σύντομη ομιλία/τοποθέτηση του Προέδρου, κ. Κωνσταντίνου Καλέργη, στη σχετική συζήτηση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου που πραγματοποιήθηκε στις 27/7/2016 στη Βουλή, παρουσία των συναρμοδίων υπουργών κ.κ. Γιώργου Σταθάκη και Χρήστου Σπίρτζη.

Σημειώνεται ότι κατά τη φάση των ερωταπαντήσεων που ακολουθεί των τοποθετήσεων των κληθέντων Φορέων, δόθηκε η ευκαιρία στον Πρόεδρο του ΣΕΓΜ να επισημάνει κάποια σοβαρά θέματα και, κυρίως, να αποσπάσει τη δημόσια δέσμευση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ότι θα μελετηθούν τα σχόλια του ΣΕΓΜ και θα εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στα υπό ψήφιση σχέδια νόμου, καθώς και ότι θα υπάρξει γόνιμος διάλογος και ουσιαστική συνεργασία στις επικείμενες εκτελεστικές διατάξεις του νόμου.

Σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση τα δύο νομοσχέδια θα ψηφιστούν σε μία συνεδρίαση της Ολομέλειας έκαστο, την προσεχή Τρίτη 2/8 και Τετάρτη 3/8.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική συζήτηση της 27/7/2016 από το αρχείο του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής.