Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για την άρση εμποδίων στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας

Mετά την θέσπιση του Ν. 4174/13 (άρθρο 12) και των εξουσιοδοτικών ΠΟΛ 1274/13 και 1065/14, οι επιχειρήσεις του μελετητικού κλάδου αντί να διευκολυνθούν, όπως οι εν λόγω διατάξεις προβλέπουν, ταλαιπωρούνται πρωτοφανώς, ανεξαρτήτως -μάλιστα- από την ύπαρξη η μη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε παρεμβατική επιστολή στον Πρωθυπουργό, κ. Αντώνιο Σαμαρά, αιτούμενο την παρέμβασή του για την άμεση και οριστική επίλυση του ανωτέρω θέματος.

Την αναλυτική επιστολή μπορείτε να τη δείτε εδώ.