Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για την αναγκαιότητα τροποποίησης της σύνθεσης του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών

Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συστήνεται και λειτουργεί Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών, στη σύνθεση του οποίου μετέχει εκπρόσωπος των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν θέματα ενδιαφέροντός τους στο Συμβούλιο (π.χ. Α.Π.Ε., συμπληρωματικές συμβάσεις) και δεν προβλέπεται εκπροσώπηση των μελετητικών επιχειρήσεων.

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
κ. Γεώργιο Μπαλάφα, με αίτημα την προσθήκη στη σύνθεση του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών εκπροσώπου των μελετητικών επιχειρήσεων. Για το θέμα αυτό ο ΣΕΓΜ έχει οχλήσει -πολλάκις- τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όσο και το αρμόδιο για την τεχνική νομοθεσία Υπουργείο Υποδομών.

Δείτε την επιστολή εδώ.