Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για την κατάργηση μη ανταποδοτικών κρατήσεων επί της αμοιβής των μελετητικών υπηρεσιών

Ο ΣΕΓΜ απάντησε στο με α.π. 2/40598/ΔΠΓΚ/2.6.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, υπογραμμίζοντας, ότι ουδεμία σχέση είχε και έχει η κράτηση υπέρ ΕΜΠ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (η κράτηση αυτή αποδίδονταν πάντοτε από το ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΜΠ).

Το υπουργείο δεν έχει προβεί ακόμη σε κάποια ενέργεια για την οριστική διευθέτηση του θέματος. Ως αποτέλεσμα οι εταιρείες μας αναγκάζονται καταχρηστικώς να πληρώνουν την εν λόγω καταργηθείσα κράτηση προκειμένου να εισπράξουν την οποιαδήποτε αμοιβή τους. Ο ΣΕΓΜ αιτήθηκε την ανάληψη των απαραίτητων ενεργείων σχετικά με το θέμα.

ΣΕΓΜ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΜΠ
Επιστολή Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας_ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ