Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για την περαιτέρω μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις του Ν.3316/05

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη, και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, σχετικά με την ανάγκη έγκαιρης έκδοσης νέας Απόφασης για την περαιτέρω μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις του Ν.3316/05 για διάστημα ικανό για την άρτια προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων φορέων (ΕΣΗΔΗΣ, δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις).

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν επιστολής του ΣΕΓΜ, και αντίστοιχης ενημέρωσης από τις σχετικές υπηρεσίες και άλλους φορείς, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 90947/7.9.2015 (ΦΕΚ Β’ 2021) Απόφαση, με την οποία μετατέθηκε η ημερομηνία έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/05, ορίζοντας νέα ημερομηνία την 1η/12/2015 για όλους τους φορείς του Δημοσίου.

Δείτε την επιστολή εδώ.