Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Με αφορμή την εν εξελίξει διαδικασία διαβούλευσης που διενεργεί η ΕΑΑΔΗΣΥ για την επικείμενη ενσωμάτωση των νέων Κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό μας δίκαιο και λαμβάνοντας υπόψη τη διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης για τη θέσπιση ενός νέου εθνικού νομικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις (βλ. αιτιολογική έκθεση για την παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4320/15 περί αναστολής της ισχύος του Ν. 4281/14), ο ΣΕΓΜ απέστειλε στον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Ράικο, και στους Υπουργούς κ.κ. Σταθάκη και Σπίρτζη, Κείμενο Παρέμβασης με τις βασικές διαπιστώσεις, επισημάνσεις και απόψεις του Συνδέσμου για τον κλάδο των μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρήσεων.

Το κείμενο αυτό δεν υπεισέρχεται σε θέματα νομοτεχνικής αντιμετώπισης, τα οποία η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι η πλέον κατάλληλη να αντιμετωπίσει, αλλά αναπτύσσει -επί της ουσίας- το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξετάζει ο ΣΕΓΜ τα θέματα, από την σκοπιά των επιχειρήσεων – μελών του.

Περαιτέρω, το ΔΣ του ΣΕΓΜ επεξεργάζεται όλα τα επιμέρους θέματα που έχει θέσει σε διαβούλευση η ΕΑΑΔΗΣΥ, με σκοπό την συνολική τοποθέτηση επ’ αυτών, υπό το πρίσμα των βασικών θέσεων και προτάσεων που διατυπώθηκαν.