Παρέμβαση του ΣΕΓΜ σε διαγωνισμό

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο ΣΕΓΜ στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, για τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών στην επικαιροποίηση –συμπλήρωση Μελετών, την διενέργεια ύφαλων επιθεωρήσεων με εξειδικευμένο συνεργείο δυτών, καθώς και των Τευχών Δημοπράτησης λιμενικών έργων αρμοδιότητάς της».

Η επιλεγείσα διαδικασία προκήρυξης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (άρθρο 9 Ν. 3316/05) πάσχει νομιμότητας και ο Φάκελος του έργου παρουσιάζει σημαντικές και ουσιαστικές ελλείψεις και σφάλματα.

Ο ΣΕΓΜ αιτήθηκε την ταχεία ανταπόκριση και παρέμβαση του Υπουργού, προκειμένου να ανακληθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, να επιλυθούν τα παραπάνω θέματα και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού.

Δείτε την επιστολή εδώ.