Παρέμβαση του ΣΕΓΜ σχετικά με την κράτηση υπέρ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και τη συμμετοχή στα διοικητικά όργανα του ΕΤΑΑ

Ο ΣΕΓΜ, αιτήθηκε την παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Κατρούγκαλου, για την επίλυση σημαντικών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα αιτήθηκε:

  • την άμεση κατάργηση της κράτησης 2% επί των πληρωμών των μελετών και επιβλέψεων τεχνικών έργων υπέρ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ. Με το Ν. 4254/2014 (βλ. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3, σημείο 2.Α.ιθ) καταργήθηκε από 1/1/2015 η κράτηση υπέρ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για κάποιες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και η κράτηση 1% επί των πληρωμών των εργοληπτών δημοσίων έργων, ενώ διατηρήθηκε σε ισχύ η κράτηση του 2% για τις μελέτες και επιβλέψεις τεχνικών έργων.
  • την τροποποίηση της παρ. Β.1.β του άρθρου 29 του Ν. 3655/08, έτσι ώστε στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων να υπάρχει και εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ.

Δείτε την επιστολή εδώ.