Παρέμβαση του ΣΕΓΜ σχετικά με τη λειτουργία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου (ΓΕΜ)

Ο ΣΕΓΜ πραγματοποίησε παρέμβαση προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων για την επαναλειτουργία, το ταχύτερο δυνατόν, της ΓΕΜ. Η παύση λειτουργίας της ΓΕΜ έχει δημιουργήσει εξαιρετικά σοβαρό και οξύ πρόβλημα στην αγορά των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η ΓΕΜ αποτελεί βασικότατη παράμετρο για την καλή λειτουργία του Ν.3316/2005 και, ως εκ τούτου, είναι το πρωταρχικό στοιχείο ομαλής λειτουργίας του χώρου των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δείτε την σχετική επιστολή αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:
ΣΕΓΜ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ_ΓΕΜ_14-03-2014