Παρέμβαση του ΣΕΓΜ σχετικά με τις τροποποιήσεις του νόμου 3316/2005

Ο ΣΕΓΜ στις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ όπου έθεσε το θέμα των επειγουσών τροποποιήσεων του ν.3316. Ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα εξέταζε το θέμα για το οποίο όμως διαπιστώνουμε, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε, οι δε ενδείξεις που έχουμε από υπηρεσιακούς παράγοντες είναι, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στην ατζέντα άμεσων ενεργειών του ΥΠΟΜΕΔΙ.

Με σχετική παρέμβαση ο ΣΕΓΜ ζητά από τον Υπουργό να ασχοληθεί με το θέμα και να προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία που ο ίδιος ορθώς ξεκίνησε και να θεσμοθετηθούν το ταχύτερο δυνατό οι προτάσεις που έχει διατυπώσει η Ομάδα Εργασίας που ασχολείται με το θέμα. Όπως ενημερωθήκαμε υπάρχει η δυνατότητα οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο που προωθεί το ΥΠΟΜΕΔΙ.

ΣΕΓΜ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΜΕΔΙ