Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων συλλογής – μεταφοράς λυμάτων Τ.Δ. Φλογητών του Δήμου Μουδανιών»

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που αφορούσαν σε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου  του έργου του θέματος. Το έργο αφορούσε σε αποχέτευση του παραλιακού οικισμού των Φλογητών από τον οποίο το μεσόγειο τμήμα με κλασσικό βαρυτικό σύστημα και αντίστοιχο  αντλιοστάσιο ενώ το παραλιακό μέτωπο με την μέθοδο της αναρρόφησης και αντλιοστάσιο αναρρόφησης καθώς και δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό μέχρι την ΕΕΛ. Οι Υπηρεσίες του Συμβούλου αφορούσαν στην υποβοήθηση της Υπηρεσίας στη διαγωνιστική διαδικασία  (φάση αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, φάση ενστάσεων και προσφυγών), στον έλεγχο της μελέτης εφαρμογής του Αναδόχου σε συμμετοχή σε συσκέψεις, σε έλεγχο καταλληλότητας εξοπλισμού, σε γνωμοδοτήσεις σε προβλήματα στη φάση κατασκευής και τέλος στην υποβοήθηση της Υπηρεσίας στη φάση δοκιμών του εξοπλισμού.

Αντλιοστάσιο Vacuum

 

 

 

 

 

 

Φρεάτιο με βαλβίδα αναρρόφησης