Παρόμοια και αλληλοσχετιζόμενα τα προβλήματα του μελετητικού και του εργοληπτικού κλάδου

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 17.10.2018 η ημερίδα του ΣΑΤΕ, στην οποία συμμετείχε ως βασικός ομιλητής ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ.

Στην ημερίδα, που είχε θέμα «Εμπειρία από την εφαρμογή του Ν.4412/2016 – Κρίσιμα νομοθετικά ζητήματα και μεταρρυθμίσεις στον κατασκευαστικό κλάδο», κυριάρχησε ο προβληματισμός για την άσχημη κατάσταση του εργοληπτικού κλάδου και, εν γένει, του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων της χώρας μας. Όπως επισήμαναν σχεδόν όλοι οι ομιλητές, πρέπει να αναληφθούν δράσεις απ’ όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για να αλλάξει η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, παρουσίασε «τη ματιά των μελετητών», περιγράφοντας τους στόχους που όφειλε να πληροί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις και τη σημερινή κατάσταση που βιώνει ο μελετητικός κλάδος σε σχέση με αυτούς.

Δείτε τις εισηγήσεις των ομιλητών της ημερίδας:

Εισήγηση κ. Κ. Καλέργη με θέμα: «Η ματιά των Μελετητών»,

Εισήγηση κ. Β. Καναρά με θέμα: «Ενωσιακές οδηγίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις: Η μεγάλη εικόνα».

Ομιλία κ. Κ. Μακέδου με θέμα: «Απαιτείται μία νέα κανονικότητα στον Κατασκευαστικό και Μελετητικό Κλάδο»,

Εισήγηση κ. Φ. Κατσίγιαννη με θέμα: «Προδικαστική διαδικασία υπό τον Ν.4412/2016»,

Εισήγηση κ. Π. Αλεξίου με θέμα: «Ενσωμάτωση των οδηγιών στην Ελλάδα»,

Εισήγηση κ. Δ. Λουρίκα με θέμα:«Μητρώα Οικονομικών Φορέων υπό τον Ν.4412/2016»,

Εισήγηση κ. Α. Κοτσώνη με θέμα:«Προβλέψεις Προεδρικού Διατάγματος για το ΜΗΕΤΕ»,

Εισήγηση κ. Σ. Σταμόπουλου με θέμα:«ΜΗΕΕΔΕ: Αποθετήριο δικαιολογητικών ή διαβατήριο συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων»,

Εισήγηση κ. Α. Νίκα με θέμα: «ΑΧΠ: Θεσμικές προβλέψεις και όρια δράσης»,

Εισήγηση κ. Ι. Μπακογιάννη με θέμα: «Η πρόταση της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών».