Παύση των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων για το Περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη-μέλη για την απόφαση παύσης του πολυετούς κύκλου των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων για το Περιβάλλον. Στη συνέχεια παραθέτουμε τη σχετική επιστολή της Γενικής Διευθύντριας Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας Florika Fink, η οποία συνοδεύεται από κατάλογο παρόμοιων εργαλείων και προγραμμάτων προς αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Closing of the European Business Awards for the Environment (EBAE)

Updated modalities of engagement promoting the sustainability transition of business in the new era of the European Green Deal