Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΓΜ 2021-2022, Γ.Σ. 2022

Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της Έκθεσης των Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 2021-2022, από την κα Δέσποινα Καλλιδρομίτου, Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ , τον κ. Σπύρο Παπαγρηγορίου, Αντιπρόεδρο Α’ του Δ.Σ. ΣΕΓΜ, τον κ. Ιωάννη Λαδόπουλο, Αντιπρόεδρο Β’ του Δ.Σ. ΣΕΓΜ, τον κ. Γιώργο Ντούλη, Γ.Γραμματέα του Δ.Σ. ΣΕΓΜ, και τον κ. Παναγή Τονιόλο, Μέλος του Δ.Σ . ΣΕΓΜ. Ακολούθησαν τοποθετήσεις των μελών και εν συνεχεία η ψήφιση των πεπραγμένων.