Περάτωση συμμετοχής κ.Κουρκουμέλη ως εκπροσώπου του ΣΕΓΜ σε επιτροπή της EFCA

Αποφασίσθηκε ο ΣΕΓΜ να μην εκπροσωπείται πλέον στην επιτροπή της EFCA, Committee on Public Procurement. Ο Πρόεδρος ανακοινώνοντάς το, ευχαρίστησε τον μέχρι τούδε εκπρόσωπο του Συνδέσμου στην Επιτροπή κ. Κουρκουμέλη.