Περιοδικό Εργοληπτικό Βήμα – Τ 110 – 04-05/2018

Εκδόθηκε το Τεύχος 110 του περιοδικού Εργοληπτικό Βήμα που αφορά τον Απρίλιο και Μάιο του 2018. Το Εργοληπτικό Βήμα είναι η τακτική έκδοση της Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων.

Δείτε το περιοδικό εδώ.