Περιοδικό Εργοληπτικό Βήμα – Τ 111 06-07-08/2018

Εκδόθηκε το Τεύχος 111 του περιοδικού Εργοληπτικό Βήμα που αφορά τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2018. Το Εργοληπτικό Βήμα είναι η τακτική έκδοση της Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων.

Δείτε το περιοδικό εδώ.