Περιοδικό Εργοληπτικό Βήμα Τ- 118

Εκδόθηκε το Τεύχος 118 του περιοδικού Εργοληπτικό Βήμα που αφορά τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο του 2020. Το Εργοληπτικό Βήμα είναι η τακτική έκδοση της Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων. Στο τεύχος φιλοξενείται άρθρο για το Συνέδριο του ΣΕΓΜ

Δείτε το περιοδικό εδώ.