Περιοδικό Εργοληπτικό Βήμα – Τ 109 – 01-02-03/2018

Εκδόθηκε το Τεύχος 110 του περιοδικού Εργοληπτικό Βήμα που αφορά την περίοδο Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος του 2018. Το Εργοληπτικό Βήμα είναι η τακτική έκδοση της Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων.

Δείτε το περιοδικό εδώ.