Εκδοση Βεβαιώσεων

Έκδοση Βεβαιώσεων

Ο ΣΕΓΜ χορηγεί στα μέλη του, κατόπιν αιτήσεως, διάφορες βεβαιώσεις που απαιτούνται για την ανάληψη συμβάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ειδικώς, για τις συναλλαγές με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, για την πιστοποίηση της μη διάπραξης επαγγελματικού παραπτώματος για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή (βλ. άρθρο 16, παρ. 2. γ) του Ν. 3316/05 και άρθρο 73, παρ. 4. θ) του Ν. 4412/16), πρέπει να προσκομίζεται σχετική Βεβαίωση του ΣΕΓΜ, καθόσον ο Σύνδεσμος συνιστά τον Πειθαρχικό Φορέα των εταιρειών – μελών του.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εξειδικευμένη ενημέρωση που αφορά τα Μέλη.