Πρακτικά Δ.Σ.

Πρακτικά Δ.Σ.

O ΣΕΓΜ σας ανακοινώνει τη δημοσίευση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Ιανουάριο του 2020 έως και σήμερα.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εξειδικευμένη ενημέρωση που αφορά τα Μέλη.