Πινακίδες αναδόχων μελετητών σε έργα

Μετά από συζήτηση θα αποσταλεί σχετική επιστολή προς την πολιτική ηγεσία (ΥΠΕΧΩΔΕ, Γραφείο κ. Πρωθυπουργού και κ. Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης). Ο κ. Παναγόπουλος θα συντάξει σχέδιο κειμένου το οποίο θα απευθύνεται προς τα μέλη του ΣΕΓΜ, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνεται η επί του θέματος σχετική υποχρέωση στα Τεύχη Δημοπράτησης των έργων.