ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕΓΜ

Σε συνέχεια (α) του εγγράφου με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/οικ159/15.5.2013 της Δ/σης Ελέγχου και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Δ.Ε. (Δ.Ε.Ε.Π.Π.) του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. προς τον ΣΕΓΜ με θέμα ” με θέμα “Μελετητικά Γραφεία που έχουν πιστοποιηθεί με σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας” με την οποία ζητήθηκε από τον ΣΕΓΜ πίνακας με τα στοιχεία των γραφείων μελετών-μελών του τα οποία διαθέτουν την παραπάνω πιστοποίηση και (β) του σχετικού email που έστειλε ο ΣΕΓΜ προς τα γραφεία μελετών-μέλη του στο τέλος Μαϊου, επισυνάπτεται ο Πίνακας Μελετητικών Γραφείων – Μελών του ΣΕΓΜ που έχουν πιστοποιηθεί με σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εδώ . Ευχαριστούμε όλα τα μέλη μας για την ανταπόκρισή τους.