Πλαίσιο συνεργασίας υπουργείου εξωτερικών – ΣΕΓΜ

12 Ιουλίου 2007

Πλαίσιο συνεργασίας για την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, στη βάση της συγχρηματοδότησης, με σκοπό τον συντονισμό της μεταξύ τους συνεργασίας και την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, υπεγράφη στις 12 Ιουλίου 2007 από τον γενικό γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών Θ. Σκυλακάκη και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών Π. Αντωναρόπουλο.

Ειδικότερα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και της εξωστρέφειας των Ελληνικών Γραφείων Μελετών συμφωνήθηκε:
• Η δημιουργία υλικού τεκμηρίωσης για τη δράση των ελληνικών Γραφείων Μελετών, το οποίο θα περιλαμβάνει ενημερωτικό φιλμ, υλικό πολυμέσων και έντυπο υλικό και το οποίο θα αποδοθεί στην αγγλική, αραβική και κινεζική.
• Η διερεύνηση των δυνατοτήτων δραστηριοποίησης των ελληνικών Γραφείων Μελετών σε επιλεγμένες αγορές – στόχους, με την εκπόνηση ερευνών αγοράς.
για τους κλάδους της μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων από τα κατά τόπους Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών.
• Η ανάληψη δράσεων δημοσιότητας – διάχυσης γνώσης, με τη διοργάνωση εξειδικευμένων ημερίδων για τον κλάδο των μελετητών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τις προοπτικές περαιτέρω διεθνοποίησης της δράσης του.

Το Πλαίσιο Συνεργασίας έχει ισχύ ένα ημερολογιακό έτος και θα αναθεωρείται στο τέλος κάθε χρονιάς, μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας.