ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η δημιουργία μιας πιλοτικής πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα για δημόσιες συμβάσεις (εδώ) της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κινείται στην κατεύθυνση ενίσχυσης της διαφάνειας αφενός και παρέχοντας στοιχεία σε όλους.