Πληροφορίες για έργα υποδομών στη Σερβία τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς

Δείτε εδώ τον πίνακα με στοιχεία για τον εκτιμώμενο χρόνο δημοσίευσης προκηρύξεων σημαντικών έργων υποδομής στη Σερβία που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Τα εν λόγω έργα αφορούν τους τομείς των σιδηροδρόμων, της ενέργειας, και της διαχείρισης λυμάτων και απορριμμάτων.

Για την πλειοψηφία των έργων αυτών, οι σχετικοί διαγωνισμοί εκτιμάται ότι θα προκηρυχθούν εντός του 2024.