Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ ( Δεκέμβριος 2014 – Ιανουάριος 2015)

Εκδόθηκε από τον ΣΕΒ το νέο Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (Νο 9, Δεκέμβριος 2014 – Ιανουάριος 2015).

Υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των ρυθμίσεων που το διαμορφώνουν και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Βασικό τμήμα της λειτουργικής δομής του Παρατηρητήριου είναι το Δίκτυο Επιχειρηματικών Φορέων, στο οποίο συμμετέχει, εξαρχής, και ο ΣΕΓΜ, με εκπρόσωπό του τον κ. Κωνσταντίνο Καλέργη.

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ.