Ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της πέμπτης έρευνας του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τον «Τρόπο αντίληψης της ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις». Πρόκειται για μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία διεξήχθη σε συνολικά 79 ευρωπαϊκές πόλεις όλων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς επίσης στην Ελβετία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Τουρκία.