Πολεοδομικός Σχεδιασμός για την Αειφόρο Χωρική Ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων πόλεων της Σαουδικής Αραβίας, σε κοινοπραξία με την Zan Modern Co. Ltd.

Η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο Σαγκάη Expo 2010 με θέμα «Καλύτερη πόλη – Καλύτερη ζωή» που αφορά την ανάγκη για ισορροπημένη αστική και αγροτική ανάπτυξη. Η χώρα καταβάλλει επί του παρόντος σημαντικές προσπάθειες για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών του, μέσω δράσεων που σχετίζονται με την κοινωνική ανάπτυξη, στο πλαίσιο της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής που εκπονήθηκε από το Υπουργείο το 2001.

Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που θα ορίσει τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη μέσω της επιλογής, μελέτης και ανάλυσης 16 μικρών και 16 μέσων πόλεων, ως αντιπροσωπευτικό δείγμα πόλεων στην Σαουδική Αραβία.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα της εταιρείας στην ιστοσελίδα της www.salfo.gr