Πολύ ενδιαφέρουσα η εσπερίδα του ΣΕΓΜ για το νέο ασφαλιστικό σύστημα

Με υψηλή συμμετοχή στελεχών των εταιρειών – μελών του ΣΕΓΜ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, η ειδική εσπερίδα με θέμα «Το νέο ασφαλιστικό σύστημα από τη σκοπιά των μελετητικών επιχειρήσεων».

Η εκδήλωση είχε βασικό ομιλητή τον κ. Διονύση Ρίζο, Δικηγόρο Αθηνών, εξειδικευμένο στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος ανέλυσε το νέο θεσμικό πλαίσιο ασφάλισης του Ν. 4387/2016, όπως έχει διαμορφωθεί και διευκρινιστεί μέχρι σήμερα, από τη σκοπιά των μελετητικών επιχειρήσεων, εμβαθύνοντας στα βασικά θέματα που απασχολούν τις εταιρείες (εισφορές των μετόχων, των μελών Δ.Σ., των απασχολούμενων με Δ.Π.Υ. σε μόνιμη ή περιοδική ή περιστασιακή βάση και των υπαλλήλων, συσχέτιση ασφαλιστικών, εργατικών και φορολογικών διατάξεων, κ.ά.).

Ακολούθησε συζήτηση, στην οποία απαντήθηκε πλήθος ερωτήσεων που είχε προετοιμάσει το Δ.Σ., αλλά και τέθηκαν από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Περαιτέρω, τις προσεχείς ημέρες θα ολοκληρωθεί από τον κ. Δ. Ρίζο η έκδοση Ειδικού Τεύχους με τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις επί συγκεκριμένων ερωτημάτων που τέθηκαν από τις εταιρείες – μέλη του Συνδέσμου (για την παραλαβή του τεύχους θα γίνει σχετική ανακοίνωση).