Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) θέτει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων.

Για να διαβάσετε τη σχετική επιστολή παρακαλώ πατήστε εδώ