Παρέμβαση του ΣΕΓΜ σε θέμα που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις

Με Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νικόλαου Παρασκευόπουλου, συγκροτείται Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ένδικων μέσων και βοηθημάτων στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ.

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή παρέμβασης προς τον Υπουργό με την οποία αιτείται τη διεύρυνση της εν λόγω Ομάδας Εργασίας, ώστε να συμπεριληφθεί και εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ.

Δείτε την επιστολή εδώ.