Πραγματοποιήθηκε το 1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας

Πραγματοποιήθηκε το 1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας που οργάνωσαν η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης HELLAS CERT  στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2014.

Στην ενότητα «Τεχνικά έργα» προσκλήθηκε και μίλησε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ Γιώργος Κάζος, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη αξιοποίησης των υπηρεσιών των μελετητικών εταιρειών σε όλο το φάσμα παραγωγής ενός έργου, μέσα από ρόλους ελεγκτού μελέτης, ανεξάρτητου μηχανικού, συμβούλου επίβλεψης κλπ. Ολόκληρη την παρουσίαση του Γ. Κάζου μπορείτε να την δείτε εδώ.

Σημαντική ήταν η παρουσίαση του θέματος από την πλευρά του συντονιστή αυτής της ενότητας κ. Γιάννη Οικονομίδη (πρώην Γ.Γ. του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ), ο οποίος υπερθεμάτισε για την ανάγκη εμπλοκής των μελετητικών εταιρειών σε όλες τις διαδικασίες ελέγχου των έργων, στα πλαίσια της μείωσης του ρόλου του δημόσιου τομέα και του περιορισμού του σε επιτελικό ρόλο. Ολόκληρη την παρουσίαση του κ. Γ. Οικονομίδη μπορείτε να την δείτε εδώ και εδώ.