Πρακτική Άσκηση ΣΑΤΜ

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) θεσμοθέτησε στο πρόγραμμα σπουδών της από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την Πρακτική Άσκηση,διάρκειας δύο μηνών (2) εκτός του Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.