Προβλήματα σε προκηρύξεις διαγωνισμών, Παρατυπίες φορέων με αναθέσεις μελετών σε ΑΕΙ

Αναφέρθηκε το θέμα εκπόνησης μελετών από ΑΕΙ, με την ευκαιρία και της διαφήμισης του ΕΜΠ για παροχή υπηρεσιών παρεμφερών με τα μέλη του ΣΕΓΜ. Αποφασίσθηκε να γίνει μια αρχική διερεύνηση με νομικούς συμβούλους για το χειρισμό του θέματος (Επιτροπή Ανταγωνισμού). Επίσης, ο ΣΕΓΜ θα στείλει επιστολές διαμαρτυρίας για έργα που έχουν ανατεθεί σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και έχουν υποπέσει στην αντίληψή του (π.χ. Δήμος Άνω Σύρου σε ΤΕΙ Χαλκίδας).