Προετοιμασία Συνεδρίου

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του συνεδρίου – και γενικότερα της διαμόρφωσης προτάσεων για τα θέματα του κλάδου από το ΔΣ – έγινε συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο και γενικότερα τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας του κλάδου.