Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επέκταση ενεργειακού υποσταθμού στη Μολδαβία

Η Μονάδα Υλοποίησης Ενεργειακών Έργων της Μολδαβίας (Moldova Energy Projects Implementation Unit- MEPIU) προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για επέκταση του υποσταθμού στην πόλη Βουλκανέστι-Vulcănești (175 χλμ νότια της πρωτεύουσας Κισινάου, κοντά στα σύνορα της χώρας με Ρουμανία και Ουκρανία).

Η προκήρυξη αφορά στο σχεδιασμό, εγκατάσταση, δοκιμαστικό έλεγχο καθώς και σε θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων για την επέκταση του υποσταθμού 400 kV.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το έργο αυτό η Μολδαβία έχει λάβει χρηματοδότηση από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και ως εκ τούτου, η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή αιτήματος προσφοράς (Request for Bid-RFB), ακολουθώντας τους κανονισμούς χρηματοδότησης επενδυτικών έργων της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21η Αυγούστου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προκηρυχθέν έργο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο καθώς και να επικοινωνούν στο e-mail του μ/φορέα: mepiu [at] mepiu [dot] md