Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για τις αστικές μεταφορές επαρχίας του Αλγερίου

Το Αλγερινό Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την εκπόνηση σχεδίου χωροταξίας και ανάπτυξης των αστικών μεταφορών της επαρχίας του Αλγερίου.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, στον σύνδεσμο http://aaca.mtpt.gov.dz/mtpt2019/?p=2574, ή μετά από επικοινωνία με το αλγερινό Υπουργείο στο email: aao2020mtpt [at] mtp [dot] gov [dot] dz .