Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού στη Βουλγαρία

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εξέδωσε έγγραφο σχετικά με προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού στη Βουλγαρία.

Το έργο αναφέρεται στη σταδιακή αύξηση της χωρητικότητας της μοναδικής μονάδας αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, προκειμένου να αυξηθούν μελλοντικά οι όγκοι και οι πιέσεις αποθήκευσης αερίου στην υφιστάμενη δεξαμενή αερίου και να επιτευχθεί υψηλότερος μέσος όρος εξαγωγής αερίου και δυνατότητα άντλησης για πάνω από 24 ώρες.

Δείτε το σχετικο έγγραφο εδώ.