ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ UNIVERSITY OF NOTTINGHAM (προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31-1-2014)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής συνάδελφος Δρ. Χρήστος Τσατσανίφος μας ενημέρωσε για την προκήρυξη θέσης μετα-διδακτορικού ερευνητή στο University of Nottingham / Faculty of Engineering –Division of Materials, Mechanics and Structures για το έργο «Development of a practical creep model for analysis of long-term deformation of earth embankments», η οποία και επισυνάπτεται εδώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2014.