Προκυρήξεις διαγωνισμών μελέτης-Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης δημοπρατεί μελέτες για λογαριασμό μικρών Δήμων που δεν έχουν τεχνική επάρκεια και της έχουν αναθέσει την αρμοδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής μέσω προγραμματικής σύμβασης.

Για να δείτε τις προκυρήξεις μελετών, πατήστε εδώ.