Προσκλήσεις του ΕΠΑΝ

Έγινε ενημέρωση από το μέλος του ΔΣ Αντ. Πέππα για προσκλήσεις του ΕΠΑΝ που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τις μελετητικές εταιρείες, αλλά φαίνεται να υπάρχουν θέματα επιλεξιμότητας. Συμφωνήθηκε να διερευνηθεί περαιτέρω το θέμα και εστάλη σχετική επιστολή στον ΥΠΑΝ. κ. Κ. Χατζηδάκη.