Προτάσεις για την ουσιαστική ενεργοποίηση των παρεμβάσεων ΕΣΠΑ 2007 – 2013

29/04/2010
Τα διοικητικά συμβούλια του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) και του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) προετοίμασαν από κοινού το συνημμένο κείμενο προτάσεων για την ουσιαστική ενεργοποίηση των παρεμβάσεων ΕΣΠΑ 2007 – 2013, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αναθέρμανση της οικονομίας και την έξοδο από την κρίση.

Ο ΣΕΓΜ εκπροσωπεί τις μελετητικές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τεχνικά ή αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέλη του ΣΕΓΜ είναι περίπου 210 μελετητικά γραφεία, διαφόρων εταιρικών μορφών και ειδικοτήτων, που εργάζονται σε όλο το φάσμα των μελετητικών υπηρεσιών (εκπόνηση μελετών, επίβλεψη έργων, παροχή υπηρεσιών συμβούλου κ.λπ.) σε όλες τις κατηγορίες των τεχνικών έργων του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Τα μεγάλα έργα υποδομής, που τα τελευταία χρόνια κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως τα έργα που συνδέθηκαν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και ανέδειξαν το νέο πρόσωπο της χώρας, στη συντριπτική τους πλειονότητα μελετήθηκαν από τους Έλληνες μελετητές και κατασκευάστηκαν με τη δική τους συμμετοχή και επίβλεψη. Οι ελληνικές εταιρείες – γραφεία μελετών δεν περιορίζονται στα στενά και περιορισμένα πλαίσια της Ελλάδας, αλλά ακολουθώντας τις πολιτικές εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας δραστηριοποιούνται – ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια – στο εξωτερικό έχοντας αποκτήσει ένα αξιοπρόσεκτο και σεβαστό όνομα, που τις καθιστά αξιόπιστους συνεργάτες ή εταίρους σε σοβαρά αναπτυξιακά έργα.
Ο ΣΕΣΜΑ αποτελεί τον συλλογικό φορέα εκπροσώπησης της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει 64 εταιρείες – μέλη, που καλύπτουν άνω του 85% του κύκλου εργασιών της συμβουλευτικής αγοράς στην Ελλάδα και απασχολούν περισσότερα από 2.000 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας και με ιδιαίτερο δυναμισμό. Οι εταιρείες συμβούλων μάνατζμεντ, μέλη του ΣΕΣΜΑ (κατάλληλα οργανωμένες και στελεχωμένες επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών) διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, ώστε να στηρίξουν τις προσπάθειες βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.
Τα μέλη του ΣΕΣΜΑ έχουν συμμετάσχει με ιδιαίτερη επιτυχία στην εφαρμογή και των τριών προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, ενώ επίσης διαθέτουν απόλυτα επαρκή γνώση των διαδικασιών εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013. Παράλληλα, συμμετέχουν ιδιαίτερα ενεργά στην υποστήριξη της υλοποίησης πλαισίων κρατικών ενισχύσεων (κυρίως του Αναπτυξιακού Νόμου), που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Επιπλέον, έχουν υποστηρίξει κατά την τελευταία εικοσαετία την εφαρμογή μεγάλου αριθμού αναπτυξιακών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνονται σε νέα κράτη – μέλη, καθώς και τρίτες χώρες.